กองช่าง


นายประยูร  ขันไชย
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุรเดช  พรหมมีเดช
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายเขตแดน  พรหมรักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายวรวุฒิ  ปันนิตามัย
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายสามารถ  หาญยุทธ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

 

 

 3,318 total views,  2 views today

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...