ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

Leave a Reply