ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้า ๑ จุด ซอยบ้านนายสุชาติ ย่านสากล บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้า ๑ จุด ซอยบ้านนายสุชาติ ย่านสากล บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓ ณ บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 656 total views,  2 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...