ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 โดย นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายก อบต.ป่ากลาง นายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการนายกอบต.ป่ากลาง เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม    4 total views

 4 total views

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

 54 total views

 54 total views

Continue Reading

ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

 42 total views

 42 total views

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566

 92 total views

 92 total views

Continue Reading

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ที่ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับประชาชนตำบลป่ากลาง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลางให้การต้อนรับ อัยการจังหวัดน่าน จาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ที่ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับประชาชนตำบลป่ากลาง  60 total views

 60 total views

Continue Reading

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน    50 total views

 50 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กไปป่าไม้สัก บ้านป่ากลาง หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 66 total views

 66 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายเลาสาร – สวนนายจงกาย บ้านห้วยสะนาว หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 58 total views

 58 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางใจ บ้านน้ำเปิน หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

 68 total views

 68 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนยางนายสุบิน บ้านสวนทราย หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

 64 total views

 64 total views

Continue Reading

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำงวดปีงบประมาณ 2565

 102 total views

 102 total views

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการกปท.เพื่อพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการกปท.เพื่อพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกปท.จำนวน 11 โครงการ      38 total views

 38 total views

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน

รายละเอียดตามเอกสาร  62 total views

 62 total views

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กไปป่าไม้สัก บ้านป่ากลาง หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

รายละเอียดตามเอกสาร  66 total views

 66 total views

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายเลาสาร – สวนนายจงกาย บ้านห้วยสะนาว หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

รายละเอียดตามเอกสาร  66 total views

 66 total views

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนยางนายสุบิน บ้านสวนทราย หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

รายละเอียดตามเอกสาร  76 total views

 76 total views

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางใจ บ้านน้ำเปิน หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสาร  72 total views

 72 total views

Continue Reading

กิจกรรม การเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการเพาะเห็ด และการทำแหนมหมู

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เข้าร่วมกิจกรรม การเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว และเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการเพาะเห็ด และการทำแหนมหมู ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล บ้าน จูน หมู่ 4 ตำบลป่ากลาง สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปัว จ.น่าน  32 total views

 32 total views

Continue Reading

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566

 82 total views

 82 total views

Continue Reading