คณะผู้บริหาร

นายประกอบ แสนทรงสิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081 9923649

นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081 7863649

นายสรุพงษ์ ศิลป์ท้าว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 090 4655991

นายจิราวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ
เลขานุการนายกฯ
เบอร์โทร 093 3068207

 3,621 total views,  4 views today