ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.ป่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาฯ ครั้งนี้คือ 160,900.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) และ อบต.ป่ากลาง มีงบประมาณที่จะทำสัญญาไม่เกิน 156,000 .00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

 438 total views,  4 views today

Leave a Reply