ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือก ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ข) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1,032 total views,  4 views today

Leave a Reply