ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ (ภาค ค) และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

1,698 total views, 3 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...