ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสนามควาย บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสนามควาย บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 งบประมาณ 623,000 บาท ราายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ร่าง TOR
  2. ค่า k 
  3. คำนวณราคากลาง
  4. ราคากลาง ปปช.
  5. ราคากลางถนน คสล.
  6. แบบแปลน

 744 total views,  4 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...