ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังตลาดนัดวันศุกร์ออกหลังโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังตลาดนัดวันศุกร์ออกหลังโรงเรียนมัธยมป่ากลาง งบประมาณ 948,000 บาท ราายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ร่าง TOR
  2. ค่า k 
  3. คำนวณราคากลาง
  4. ราคากลาง ปปช.
  5. ราคากลางถนน คสล.
  6. แบบแปลน

 2,614 total views,  2 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...