ประชุมคณะกรรมการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตำบลป่ากลาง

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตำบลป่ากลาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่กักตัวในพื้นที่ตำบลป่ากลาง โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตำบป่ากลาง

 264 total views,  2 views today

Leave a Reply