ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ที่ประชุมมีมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

 498 total views,  2 views today

Leave a Reply