ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารหอประชุม บ้านสวนทราย หมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารหอประชุม บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 26,039.98 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 644 total views,  4 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...