ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1 จุด ซอยบ้านนายสุชาติ ย่านสากล บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

246 total views, 3 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...