รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)

321 total views, 3 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...