คู่มือบริการประชาชน

1.     การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
2.     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
3.     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
4.     การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
5.     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

912 total views, 3 views today

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...