บันทึกการประชุมสภา

ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560     ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560     ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560     ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560     ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560     ดาวน์โหลด
กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560     ดาวน์โหลด

ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559     ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559      ดาวน์โหลด
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559     ดาวน์โหลด
กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559     ดาวน์โหลด
เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559      ดาวน์โหลด

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559     ดาวน์โหลด

1,659 total views, 3 views today

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...