รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2 ระหว่างเมษายน ถึง กันยายน) เอกสาร 1  เอกสาร 2

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1 ระหว่างตุลาคม ถึง มีนาคม) เอกสาร 1  เอกสาร 2

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2 ระหว่างเมษายน ถึง กันยายน) เอกสาร 1  เอกสาร 2

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 1 ระหว่างตุลาคม ถึง มีนาคม) เอกสาร 1  เอกสาร 2

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2559 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2558

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2557

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2556

1,194 total views, 3 views today

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...