โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านเลขานายก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าบ้านเลขานายก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ราคากลางตั้งไว้ 283,506.13 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

285 total views, 3 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...