โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day

ภาพกิจกรรม

โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day วันที่ 14 สิงหาคม 2563 อบต.ป่ากลาง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนตำบลป่ากลาง ประมาณ 350 คน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลป่ากลางทุกหมู่บ้าน ปริมาณขยะ 473 กิโลกรัม

 

 

 1,331 total views,  4 views today

Leave a Reply