โครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำโดย นายประกอบ. แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยข้าราชการ ,พนักงาน, ลูกจ้าง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., ส.อบต., คณะครูอาจารย์, นักเรียนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166, โรงเรียนสหราษฏร์บำรุง ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายลอง รวมระยะ 6 กิโลเมตร ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ปริมาณขยะที่เก็บได้ 290 กิโลกรัม

 566 total views,  4 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...