โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (หลักสูตร การอบรมใหัความรู้เชิงปฏิบัติการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และการนำเสนอสื่อวีดีทัศน์ เพื่อการขยายตลาดสินค้าชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (หลักสูตร การอบรมใหัความรู้เชิงปฏิบัติการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และการนำเสนอสื่อวีดีทัศน์ เพื่อการขยายตลาดสินค้าชุมชน วันที่ 23 – 25 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ป่ากลาง

 32 total views,  4 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...