โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.ป่ากลาง จัด โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านน้ำเปิน วันที่ 8 ก.พ. 62 ณ หอประชุมหมู่บ้าน และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ไร่อัมฤทธิ์ ตำบลป่ากลาง

1,203 total views, 3 views today

Leave a Reply

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...