โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล

 90 total views,  4 views today

Leave a Reply