วิสัยทัศน์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   มีชุมชนเข้มแข็ง  ปลอดสิ่งเสพติด  เศรษฐกิจดีมีอาชีพ ก้าวนำประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่  สู่ประชาคมอาเซียน

หน้าแรก

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ

 

 374,525 total views,  114 views today

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...