มอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้กับคระกรรมการหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    4 total views,  4 views today

 4 total views,  4 views today

Read more

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมป่ากลาง    16 total views

 16 total views

Read more

กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.ป่ากลาง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายผจญ ทิปกะ ปลัด อบต.ป่ากลาง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. และนายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต.ป่ากลาง และพนักงานส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมกันเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.ป่ากลาง เพื่อเชิญชวนประชาชนตำบลป่ากลางไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 28

 18 total views

Read more

ประกาศแผนจัดหาพัสดุก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ขนาด 81 – 100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  86 total views,  2 views today

 86 total views,  2 views today

Read more

ประกาศแผนจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

 84 total views,  2 views today

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

     136 total views,  4 views today

 136 total views,  4 views today

Read more

กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  96 total views,  2 views today

 96 total views,  2 views today

Read more