โครงการลดขยะต้นทาง

วันที่ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการลดขยะต้นทาง เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะเปียกอย่างถูกวิธี โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัวเป็นประธานเปิดโครงการ โดยคณะผู้บริหาร เจ้าพนักงานอบต.ป่ากลาง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้าร่วมอบรม      78 total views,  2 views today

 78 total views,  2 views today

Continue Reading

จัดกิจกรรมวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางร่วมกับชมรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นอำเภอปัว จัดกิจกรรมวันครู โดยมีนายชนินทร์ พันธุุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดพิธี  56 total views

 56 total views

Continue Reading

พิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่ม้งตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกอบต.ป่ากลาง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่ม้งตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566 โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิด และได้ร่วมแจกผ้าห่มกับบริษัท เฮง ลิสซิ่ง ที่ได้นำผ้าห่มมาแจกให้ประชาชนจำนวน 500 ผืน    78 total views

 78 total views

Continue Reading

พนักงานอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากฎหหมายแก่ประชาชนในตำบลป่ากลาง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกอบต.ป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลางให้การต้อนรับ พนักงานอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จังหวัดน่าน ที่ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากฎหหมายแก่ประชาชนในตำบลป่ากลาง    80 total views

 80 total views

Continue Reading

ไทยเบฟ ส่งมอบไออุ่น มอบผ้าห่ม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ไทยเบฟ ส่งมอบไออุ่น มอบผ้าห่มจำนวน 15,000 ผืน ในโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23” แก่พี่น้องชาวอำเภอปัว จังหวัดน่าน ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายจังหวัดน่าน และนางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) ประธานฝ่าย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน และส่วนราชการ ประชาชนชาวอำเภอปัว ให้การต้อนรับ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางนำโดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง, นายศิลปไชย แซ่โซ้ง กำนันตำบลป่ากลางได้ร่วมแจกผ้าห่มให้กับประชาชน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง ส.อบต.ป่ากลาง […]

 38 total views

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน เปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้บูรณาการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทั้งนี้ นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางก็ได้เข้าร่วมรับฟังและพบปะกับสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ด้วย          38 total views

 38 total views

Continue Reading

ฝึกซ้อมหลบหนีหากมีเหตุการณ์ที่บุคคลไม่ประสงค์ดีเข้ามาทำร้ายภายในโรงเรียน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกอบต.ป่ากลาง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 ร่วมฟังการให้ความรู้และฝึกซ้อมหลบหนีหากมีเหตุการณ์ที่บุคคลไม่ประสงค์ดีเข้ามาทำร้ายภายในโรงเรียน ของเจ้าหน้าที่ตำตรวจภูธรปัว  50 total views

 50 total views

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 อบต.ป่ากลางจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เพื่อให้การเห็นชอบแผนพัฒนาปี 2566      42 total views

 42 total views

Continue Reading

วันรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกอบต.ป่ากลาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.ป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง จัดกิจกรรมล้างมือ ในวันรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  48 total views

 48 total views

Continue Reading

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำโดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกอบต.ป่ากลาง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน  46 total views

 46 total views

Continue Reading

ช่วยเหลือประชาชนแปลงข้าวได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง มอบสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ให้กับประชาชนที่แปลงข้าวได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช จำนวน 7 ราย  38 total views,  2 views today

 38 total views,  2 views today

Continue Reading

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565

วันที่ 19 กันายน 2565 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565    44 total views,  2 views today

 44 total views,  2 views today

Continue Reading

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

 556 total views

 556 total views

Continue Reading

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โรงเรียนสหราษฎรบำรุง โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง ผู้นำชุมชน อสม. และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลาง   458 total views

 458 total views

Continue Reading

โครงการทำหมันสุนัขและแมว

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการทำหมันสุนัขและแมวซึ่งได้ร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดน่านและปศุสัตว์อำเภอปัว โดยมีนายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต. ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  600 total views

 600 total views

Continue Reading

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู , น้ำพริกข่า) ประจำปี 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู , น้ำพริกข่า) ประจำปี 2565 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปัว  602 total views

 602 total views

Continue Reading

ต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดน่าน ในการออกพื้นที่เพื่อนำเสนอผลการตรวจ OIT ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว (เทศบาลปัว, อบต.เจดีย์ชัย, อบต.แงง ,อบต.อวนและอบต.ศิลาเพชร)  528 total views

 528 total views

Continue Reading

รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลป่ากลาง เพื่อรับการชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากปศุสัตว์อำเภอปัว และรับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  484 total views

 484 total views

Continue Reading