ถวายเทียนพรรษา

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ อาศรมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน    4 total views,  4 views today

 4 total views,  4 views today

Read more

โครงการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

โครงการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา คณะผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมกันทำ Big Cleaning Day ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  12 total views,  2 views today

 12 total views,  2 views today

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...