ประชุมคณะอนุกรรมการ สปสช

วันที่ 26 เมษายน 2565  ประชุมคณะอนุกรรมการ สปสช.โดยมีนายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายก อยต.ป่ากลาง เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการฯ  62 total views,  2 views today

 62 total views,  2 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรง ตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และสถานที่สอบคัดเลือก

 90 total views,  2 views today

 90 total views,  2 views today

Read more

มอบถุงยังชีพ จำนวน 29 ชุด

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง มอบถุงยังชีพ จำนวน 29 ชุด ให้กับผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เป็นตัวแทนรับมอบ    90 total

 90 total views,  2 views today

Read more

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐากรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,139,580.50 บาท วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะเสนอราคาไม่เกินจำนวนเงิน 2,770,500 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้  124 total

 124 total views,  2 views today

Read more

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. .เกิดเพลิงไหม้ห้องเก็บของบ้านเลขที่ 277/6ของนางศรีคำ ทรงอภิวัฒน์กุลเบื้องต้น จากสอบถามเจ้าของบ้านสันนิษฐาน​ว่าไฟฟ้ารัดวงจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ บ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายจิรวัฒน์

 72 total views,  2 views today

Read more

มอบถุงยังชีพ จำนวน 13 ชุด

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง มอบถุงยังชีพ จำนวน 13 ชุด ให้กับผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เป็นตัวแทนรับมอบ  72 total views,

 72 total views,  2 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การแจกถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค)

   132 total views,  2 views today

 132 total views,  2 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การแจกถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค)

 205 total views

 205 total views

Read more