การวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน

การวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process : RECAP) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สนับสนุนโดย สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และศูนย์ประสานล้านนา  701 total views,  6 views today

 701 total views,  6 views today

Read more