การวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน

การวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process : RECAP) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สนับสนุนโดย สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และศูนย์ประสานล้านนา  1,246 total views,  2 views today

 1,246 total views,  2 views today

Continue Reading

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 728 total views,  2 views today

 728 total views,  2 views today

Continue Reading

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 6 เดือน

 652 total views,  4 views today

 652 total views,  4 views today

Continue Reading