ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563  160 total views

 160 total views

Read more

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง กองทุน สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อบต.ป่ากลาง และรพสต.ป่ากลาง โดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานมอบ บ้านให้นางป้า แซ่โซ้ง บ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง  192 total views

 192 total views

Read more

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากลาง1 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  216 total views

 216 total views

Read more

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากลาง 1,2

วันที่ 17 กันยายน 2563 ท่านวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากลาง 1, 2 ทั้งสองศูนย์โดยท่านประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลป่ากลาง ให้การต้อนรับ      188 total views,  2 views today

 188 total views,  2 views today

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...