ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Posted on
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบร... Read More