การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 และ 2

ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 และ 2 โดยมีรองนายกอบต.ป่ากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลางเข้าร่วมประชุมด้วย

Loading

Leave a Reply