การแข่งขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศพด.2)

ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายผจญ ทิปกะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายสุภาพ ปัญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และนายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loading

Leave a Reply