กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อบต.ป่ากลาง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 และ 2 ณ อาศรมพระธรรมจาริกตำบลป่ากลาง โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม   

    

 

   

   

Loading

Leave a Reply