กิจกรรม Big cleaning day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดกิจกรรม Big cleaning day เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ส.อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันทำกิจกรรม พัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ และถนนสายหลักทางเข้าตำบลป่ากลาง โดยตลอดกิจกรรมได้ถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) ระบบ (ZOOM) 

 

 Loading

Leave a Reply