ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีเพื่อสร้างกุฎิสงฆ์ ทอด ณ วัดพระธรรมจาริกป่ากลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินสามัคคีเพื่อสร้างกุฎิสงฆ์
ทอด ณ วัดพระธรรมจาริกป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12)
**กำหนดการ**
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
เวลา 18.30 น. สมโภช องค์กฐินสามัคคี แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์/พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตา
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.30 น. แห่องค์กฐินรอบอุโบสถวัดพระธรรมจาริกป่ากลาง
เวลา 10.00 น. พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน

Loading

Leave a Reply