จุดสาธิตการจัดทำหลุมขยะอินทรีย์ บ้านจูน หมู่ 4 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Loading

Leave a Reply