ชุดปฏิบัติการฆ่าเชื้อชุดที่ 3 ออกทำลายเชื้อบ้านจูน หมูที่ 4

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง ชุดปฏิบัติการฆ่าเชื้อชุดที่ 3 ออกทำลายเชื้อบ้านจูน หมูที่ 4 จำนวน 2 หลังคาเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

Loading

Leave a Reply