ชุดปฏิบัติการฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 1

ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ชุดปฏิบัติการฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุดที่ 1 ออกปฏิบัติหน้าที่ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 หลังคาเรือน หมู่ที่ 6 จำนวน 1 หลังคาเรือน โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2

Loading

Leave a Reply