ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมกับ กองช่าง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในพื้นที่ตำบลป่ากลาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน

Loading

Leave a Reply