ต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดน่าน ในการออกพื้นที่เพื่อนำเสนอผลการตรวจ OIT ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว (เทศบาลปัว, อบต.เจดีย์ชัย, อบต.แงง ,อบต.อวนและอบต.ศิลาเพชร)

Loading

Leave a Reply