ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลช่องแมว

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา มาศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนการทำเครื่องเงินในตำบลป่ากลาง

Loading

Leave a Reply