ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพัสดุ บ้านห้วยสะนาว หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Attachments

Leave a Reply