ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Loading

Leave a Reply