ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ้านนายแก่นเพิ่มเติม บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Loading

Leave a Reply