ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านจูน หมู่ที่ ๕ บ้านตาหลวง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านจูน หมู่ที่ ๕ บ้านตาหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัด
น่าน

Loading

Attachments

Leave a Reply