ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนายมานิตถึงบ้านนายจงไผ บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Loading

Leave a Reply