ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง 9 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 054-718427 ต่อ 2

Loading

Leave a Reply