ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (ผู้ดูแลเด็ก) ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

Loading

Leave a Reply