ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่ง ผช.จพง.พัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบแข่งขัน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ โดยจะเริ่มสอบภาคปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Loading

Leave a Reply