ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบแข่งขัน (ภาค ก.) และ (ภาค ข.) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และสอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Loading

Leave a Reply