ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามเอกสวาร

Loading

Leave a Reply